Rask levering fra lager i Norge!
Handlekurv 0

Lover og regler for racing-droner

Lurer du på hvilke lover og regler som gjelder når du flyr dine racing-droner? Her har jeg laget en forenklet oppsummering.

Ikke kommersielt bruk

I denne artikkelen tar jeg kun for meg de reglene som gjelder racing-drone som hobby. Disse reglene gjelder altså for deg som flyr droner kun for rekreasjon, sport eller i konkurranse.

Ta hensyn

All flyving med dronen skal skje på en måte som ikke setter personer, dyr eller eiendom i fare. Din flyving skal heller ikke være til sjenanse for allmenheten.

Her kan du ikke fly

  • Utenfor synsområde (du skal kunne se dronen hele tiden).
  • Høyere enn 120 meter over bakken eller vannet.
  • Innenfor 150 meter av andre personer (Unntak ved start og landing).
  • Innenfor 150 meter av andres personers motorkjøretøy eller bygning (Unntak ved start og landing).
  • Over eller i nærheten av militære områder, ambassader eller fengsler.
  • Restriksjonsområder opprettet med hjemmel i luftfartsloven eller politiloven.
  • Der nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde.
  • Innenfor 5 km av flyplass uten tillatelse fra lufttrafikktjenesteenhet

De fire første punktene på listen kan fravikes dersom flyving skjer på en sikker måte i regi av en modellflyklubb.

First person view

Skal du fly FPV er du nødt til å ha en spotter som hele tiden kan se dronen.

Kun i dagslys

Dersom flyving ikke skjer i regi av en modellflyklubb kan du kun fly i dagslysperioden.

Ansvarlig for skade

Enten du følger reglene eller ikke kan du bli holdt ansvarlig for den skade eller tap som oppstår på grunn av flyvingen.

Våpen og alkohol

Det er ikke lov å fly modellfly når man er påvirket av alkohol eller andre rusmilder. Det er heller ikke lov å feste våpen på dronen.

Kilder

Reglene er hentet fra Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord.Eldre artikkel Nyere artikkel